تولیدکنندگان

سس

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سس سویا شیرین 600 میلی لیتری آ.ب.ث

285,000﷼
عدد

سس گوجه گیلاسی 330 گرمی اگرومونته

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
240,000﷼ 234,000﷼
عدد

سس گوجه گیلاسی 330 میلی لیتری اگرومونته

کمتر از قیمت تولیدکننده 2%
197,000﷼ 191,700﷼
عدد

سیر حبه آلاگون

100,000﷼
کیلوگرم

سس مایونز با چربی کاهش یافته 485 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
74,000﷼ 66,600﷼
عدد

سس مایونز با چربی کاهش یافته 1.8 کیلوگرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
235,000﷼ 211,500﷼
عدد

سس مایونز با چربی کاهش یافته 900 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
125,900﷼ 113,310﷼
عدد

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا با سویا و قارچ 415 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,800﷼ 63,720﷼
عدد

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
68,500﷼ 61,650﷼
عدد

سس گوجه فرنگی تند 410 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

سس مایونز تند 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
72,000﷼ 64,800﷼
عدد

سس تند فلفل قرمز 170 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
83,300﷼ 74,970﷼
عدد

سس گوجه فرنگی 410 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
59,400﷼ 53,460﷼
عدد

سس گوجه فرنگی 660 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
91,200﷼ 82,080﷼
عدد

سس سالاد با سبزی معطر 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
79,900﷼ 71,910﷼
عدد

سس ساندویچ 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
81,000﷼ 72,900﷼
عدد

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,300﷼ 64,170﷼
عدد

سس سالاد با خیار و سیر 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
89,400﷼ 80,460﷼
عدد

سس ماست 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,500﷼ 67,950﷼
عدد

سس سالاد بالزامیک 505 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
89,300﷼ 76,350﷼
عدد

سس سالاد با پنیر 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
75,500﷼ 64,550﷼
عدد

سس فرانسوی 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
61,000﷼ 54,900﷼
عدد

سس فرانسوی 1800 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
249,000﷼ 212,890﷼
عدد

سس ایتالیایی 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
87,900﷼ 75,150﷼
عدد

سس کچاپ 290 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

سس گوجه فرنگی 550 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
46,000﷼ 41,400﷼
عدد

سس مایونز شیشه ای 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
61,000﷼ 54,840﷼
عدد

سس مایونز شیشه ای 960 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
114,000﷼ 102,600﷼
عدد

سس مایونز بطری 250 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
43,200﷼ 38,880﷼
عدد

سس مایونز بطری 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
63,000﷼ 56,700﷼
عدد

سس مایونز 1800 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,000﷼ 151,200﷼
عدد

سس خردل 1800 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
255,900﷼ 230,310﷼
عدد