تولیدکنندگان

سبزیجات خشک

مشاهده به عنوان جدول فهرست

شوید خشک فله چاپار

390,000﷼
کیلوگرم

پیاز خشک 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
100,000﷼ 90,000﷼
عدد

پیاز خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

سبزی خشک آش جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک کوکو جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک کوکو 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

شوید خشک 110 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
80,000﷼ 72,000﷼
عدد

شوید خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

سبزی خشک گشنیز 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
70,000﷼ 63,000﷼
عدد

سبزی قورمه سلفونی 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

سبزی خشک مرزه 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

نعنا خشک جعبه 50 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد

سبزی خشک پلو 70 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
60,000﷼ 53,010﷼
عدد

گلپر قوطی 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
55,000﷼ 48,590﷼
عدد

نعنا خشک فله چاپار

440,000﷼
کیلوگرم

شوید 20 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
22,500﷼ 20,250﷼
عدد

گلپر 70 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 18%
34,200﷼ 27,960﷼
عدد

نعنا خشک 60 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
49,500﷼ 43,610﷼
عدد

سبزی خشک شوید 50 گرمی سی گل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
65,000﷼ 58,500﷼
عدد

سبزی خشک نعنا 50 گرمی گل سی

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
65,000﷼ 60,450﷼
عدد

گرانول تخم گشنیز 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
85,000﷼ 72,670﷼
عدد

پیاز اسلایس 35 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
195,000﷼ 175,500﷼
عدد

گلپر 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
59,000﷼ 50,440﷼
عدد

شوید خشک 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
46,000﷼ 41,400﷼
عدد

سبزی خشک کوکو 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
46,000﷼ 40,640﷼
عدد

نعناع خشک 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
46,000﷼ 39,900﷼
عدد

سبزی خشک قورمه 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
46,000﷼ 38,170﷼
عدد

سبزی خشک آش 70 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
46,000﷼ 38,170﷼
عدد

سبزی خشک ریحان 50 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

سبزی خشک گشنیز 50 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

سبزی خشک دلمه 50 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
43,000﷼ 38,700﷼
عدد

سبزی قورمه خشک 100 گرمی سبزان

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
63,000﷼ 50,870﷼
عدد