تولیدکنندگان

سایر خشکبار

مشاهده به عنوان جدول فهرست

آلبالو خشک وکیوم 180 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
100,000﷼ 90,000﷼
عدد

آلبالو خشک 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
215,000﷼ 193,500﷼
عدد

نخود و لوبیا مخلوط 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
71,000﷼ 63,900﷼
عدد

کنجد 80 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
60,750﷼ 56,490﷼
عدد

جو پرک 800 گرمی همدل

کمتر از قیمت تولیدکننده 24%
69,000﷼ 52,440﷼
عدد

آلوچه ترش 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
83,000﷼ 74,700﷼
عدد

آلوچه ترش 180 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

آلوچه ترش 60 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

برگه زردآلو 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
210,000﷼ 156,750﷼
عدد

برگه زردآلو ظرفی 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
93,500﷼ 84,150﷼
عدد

برگه زردآلو 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
93,500﷼ 84,150﷼
عدد

میوه خشک مخلوط 140 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
195,000﷼ 175,500﷼
عدد

پیاز خشک 100 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
53,200﷼ 47,880﷼
عدد

شاهدانه 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
150,000﷼ 108,200﷼
عدد

کنجد برشته سلفونی 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 35%
165,000﷼ 106,870﷼
عدد

آلبالو ترش 180 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
98,000﷼ 88,200﷼
عدد

آلبالو ترش 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
158,000﷼ 135,090﷼
عدد

آلبالو خشک 400 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
218,000﷼ 196,200﷼
عدد

آلبالو خشک 620 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
332,000﷼ 298,800﷼
عدد

آلبالو ترش 90 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,000﷼ 44,100﷼
عدد

آلو زرد 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
165,000﷼ 141,070﷼
عدد

آلبالو خشک 40 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
15,000﷼ 13,500﷼
عدد

آلبالو خشکه 45 گرمی مزمز

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
30,000﷼ 26,500﷼
عدد

جو پرک 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,900﷼ 44,910﷼
عدد

گندم پرک 450 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,900﷼ 44,910﷼
عدد

لپه باقلا زرد 400 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
55,000﷼ 49,500﷼
عدد