تولیدکنندگان

روغن کنجد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

روغن کنجد فرابکر 1 لیتری بنه بن

495,000﷼
عدد

روغن کنجد فرابکر 500 میلی لیتری بنه بن

260,000﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری نیری

583,000﷼
عدد

روغن کنجد 0.5 لیتری نیری

298,500﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا 1 لیتری پیک

334,000﷼ 283,900﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 1 لیتری پیک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
654,000﷼ 588,600﷼
عدد

روغن کنجد 1.5 لیتری سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
730,000﷼ 657,000﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
490,000﷼ 441,000﷼
عدد

روغن کنجد 500 گرمی سمن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
290,000﷼ 261,000﷼
عدد

روغن کنجد 1000 میلی لیتری سی‌سام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
989,000﷼ 890,100﷼
عدد

روغن کنجد 500 میلی لیتری سی سام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
529,000﷼ 476,100﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا 1800 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
595,000﷼ 535,500﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 1800 میلی لیتر شیر رضا

1,320,000﷼ 990,000﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 980 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
720,000﷼ 648,000﷼
عدد

روغن کنجد دوقلو 1450+250 گرمی شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,090,000﷼ 981,000﷼
عدد

روغن ارده طبیعی 1800 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,360,000﷼ 1,224,000﷼
عدد

روغن کنجد تصفیه شده 540 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
405,000﷼ 364,500﷼
عدد

روغن ارده طبیعی 980 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
740,000﷼ 666,000﷼
عدد

روغن کنجد و کانولا 900 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
325,000﷼ 292,500﷼
عدد

روغن کنجد بکر 980 میلی لیتر شیر رضا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
740,000﷼ 666,000﷼
عدد

روغن کنجد شیشه 500 میلی لیتری ورژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
480,000﷼ 432,000﷼
عدد

روغن کنجد 1500 میلی لیتری ورژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
1,075,000﷼ 967,500﷼
عدد

روغن کنجد 1 لیتری ماهارانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
730,000﷼ 657,000﷼
عدد