تولیدکنندگان

ران مرغ

مشاهده به عنوان جدول فهرست

ران مرغ سوخاری کنتاکی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ سوخاری اسپایسی

220,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ مکزیکی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بلوچی

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ عشایری

212,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ - بسته بندی خانواده

135,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ با پوست

109,000﷼
کیلوگرم

ران مرغ بدون پوست

149,062﷼
کیلوگرم

مغز ران مرغ بدون پوست

139,000﷼
کیلوگرم