تولیدکنندگان

خیارشور

مشاهده به عنوان جدول فهرست

خیار شور ویژه 700 گرمی آوید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
68,000﷼ 61,200﷼
عدد

خیارشور ممتاز 700 گرمی آوید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
62,000﷼ 55,800﷼
عدد

خیار شور درجه یک 1 گرمی آوید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
49,500﷼ 44,550﷼
عدد

خیارشور سوپر 700 گرمی آوید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

خیار شور سوپر 480 گرمی آوید

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
58,000﷼ 52,200﷼
عدد

خیار شور ممتاز 700 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
105,000﷼ 94,500﷼
عدد

خیارشور درجه 1 680 گرمی امتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
85,000﷼ 76,500﷼
عدد

خیارشور ممتاز 680 گرمی امتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
102,000﷼ 91,800﷼
عدد

خیارشور مخصوص 680 گرمی امتیس

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
127,000﷼ 114,300﷼
عدد

خیارشور ویژه 670 گرمی کامبیز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
122,000﷼ 109,800﷼
عدد

خیارشور درجه یک 670 گرمی کامبیز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
89,000﷼ 80,100﷼
عدد

خیار شور درجه یک 680 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 12%
65,000﷼ 56,740﷼
عدد

خیارشور ممتاز 680 گرمی مهرام

کمتر از قیمت تولیدکننده 20%
86,000﷼ 68,400﷼
عدد

خیارشور ممتاز 670 گرمی مجید

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
67,000﷼ 52,820﷼
عدد

خیار شور 670 گرمی مجید

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
80,500﷼ 67,290﷼
عدد

خیارشور 750 گرمی رازک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
97,000﷼ 87,000﷼
عدد

خیارشور ویژه 660 گرمی رازک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
118,000﷼ 106,000﷼
عدد

خیار شور درجه یک 660 گرمی رازک

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
85,200﷼ 77,000﷼
عدد

خیارشور ممتاز 700 گرمی سبزینه تک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
95,000﷼ 85,500﷼
عدد

خیار شور سوپر ویژه 750 گرمی سبزک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

خیارشور آسان باز شو 820 گرمی سحر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
108,000﷼ 97,200﷼
عدد

خیار شور ممتاز 750 گرمی سحر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
93,500﷼ 75,500﷼
عدد

خیارشور ویژه 650 گرمی سحر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
105,000﷼ 94,500﷼
عدد

خیارشور درجه یک 680 گرمی تانیش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

خیار شور ممتاز 680 گرمی تانیش

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
78,500﷼ 70,650﷼
عدد

خیار شور ممتاز شیشه ای 700 گرمی اروم آدا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
102,000﷼ 91,800﷼
عدد

خیارشور ویژه 700 گرمی اروم‌آدا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
139,000﷼ 125,100﷼
عدد

خیارشور ویژه 700 گرمی اروم‌آدا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
119,000﷼ 107,100﷼
عدد

خیار شور درجه یک 850 گرمی اروم آدا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
92,000﷼ 82,800﷼
عدد