تولیدکنندگان

خرما

مشاهده به عنوان جدول فهرست

خرما حبه 500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
75,000﷼ 67,500﷼
عدد

رطب عسلی 900 گرمی مروارید سیاه

129,500﷼
عدد

خرمای کبکاب 1 کیلوگرمی مروارید سیاه

109,500﷼
عدد

خرمای مضافتی بم 550 گرمی پانی

114,200﷼
عدد

رطب مضافتی 550 گرمی مروارید سیاه

114,500﷼
عدد

خرما مضافتی 650 گرمی پروین

139,000﷼
عدد

رطب مضافتی 700 گرمی پروین

150,000﷼
عدد

رطب مضافتی بم 600 گرمی پانی

114,200﷼
عدد

رطب مضافتی بم 700 گرمی پانی

114,200﷼
عدد

خرما مضافتی 600 گرمی مراورید سیاه

136,500﷼
عدد

خرما مضافتی 700 گرمی مروارید سیاه

157,500﷼
عدد

خرما پیارم 700 گرمی مروارید سیاه

448,500﷼
عدد

خمیر یوفکا مستطیلی 700 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
98,000﷼ 83,790﷼
عدد

خمیر یوفکا مربع کوچک 450 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
98,000﷼ 79,130﷼
عدد

خرما کبکاب 620 گرمی ایوان

129,000﷼ 90,300﷼
عدد

خرما مضافتی 650 گرمی ایوان

159,000﷼ 111,300﷼
عدد

خرما ربی 560 گرمی ایوان

240,000﷼ 168,000﷼
عدد

خرما پیارم ظرف 210 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
154,000﷼ 138,600﷼
عدد

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
295,000﷼ 265,500﷼
عدد

خرما پیارم چیپسی 450 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
115,000﷼ 103,500﷼
عدد

خرما بدون هسته 160 گرمی مانی

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
120,000﷼ 108,000﷼
عدد

رطب مضافتی 650 گرمی یاقوت سیاه

129,500﷼
عدد

رطب مضافتی درجه یک 700 گرمی یاقوت سیاه

158,500﷼
عدد

رطب مضافتی درجه یک 600 گرمی یاقوت سیاه

142,230﷼
عدد

رطب مضافتی 600 گرمی برنا

103,275﷼
عدد

رطب مضافتی 550 گرمی مشکات

109,900﷼
عدد

رطب مضافتی بم 600 گرم مشکات

129,900﷼
عدد

رطب مضافتی بم 650 گرم مشکات

139,900﷼
عدد

رطب مضافتی بم 700 گرم مشکات

149,900﷼
عدد

رطب مضافتی بم 750 گرمی مشکات

159,900﷼
عدد

رطب عسلی 850 گرمی پانی

114,200﷼
عدد

خرمای کبکاب 1.5 کیلوگرمی پانی

114,200﷼
عدد