تولیدکنندگان

خامه شکلاتی

مشاهده به عنوان جدول فهرست

خامه کاکائویی 30% چربی 100 گرمی چوپان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

خامه شکلاتی 100 گرمی میهن

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

خامه شکلاتی کم چرب 100 گرمی می ماس

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد

خامه شکلاتی 100 گرمی پاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
25,000﷼ 22,500﷼
عدد

خامه کاکائویی 100 گرمی پگاه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
20,000﷼ 18,000﷼
عدد

خامه کاکائویی 100 گرمی رامک

کمتر از قیمت تولیدکننده 7%
25,000﷼ 23,250﷼
عدد