تولیدکنندگان

آلو بخارا

مشاهده به عنوان جدول فهرست

قیصی 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
345,000﷼ 310,500﷼
عدد

قیصی وکیوم 400 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
315,000﷼ 283,500﷼
عدد

آلو برقانی 405 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
175,000﷼ 157,500﷼
عدد

آلوچه 450 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
199,000﷼ 179,100﷼
عدد

قیصی 400 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
255,000﷼ 210,500﷼
عدد

آلو خورشتی 300 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 27%
192,000﷼ 139,600﷼
عدد

آلو برغان 450 گرمی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
175,000﷼ 122,600﷼
عدد

قیسی 380 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
230,000﷼ 207,000﷼
عدد

قیسی 700 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
423,000﷼ 380,700﷼
عدد

آلو بخارا 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
130,000﷼ 117,000﷼
عدد

آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
188,500﷼ 169,650﷼
عدد

آلو سانتریزه 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
73,500﷼ 66,150﷼
عدد

آلو زرد 200 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
73,500﷼ 66,150﷼
عدد

آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
260,000﷼ 217,360﷼
عدد

آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
416,000﷼ 374,400﷼
عدد

آلو ترش 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
92,000﷼ 82,800﷼
عدد

آلو برغانی 600 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
220,000﷼ 188,100﷼
عدد

آلو برغانی 250 گرمی خشکپاک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
92,000﷼ 82,800﷼
عدد

آلو خورشتی فله چاپار

495,000﷼
کیلوگرم

آلو طرقبه فله چاپار

490,000﷼
کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

زمان دریافت سفارش خود را انتخاب کنید

متأسفانه تنها در حال حاضر می توانیم محصولات مورد علاقه تان را به دست تان برسانیم.