شرایط استفاده

شرایط استفاده

• قابل استفاده در کلیه شعب هایپراستار در ایران.
•انقضای کارت در تاریخ 11 اردیبهشت  1394.
• امکان تمدید اعتبار کارت با مراجعه به دفتر خزانه داری فروشگاه هایپراستار.
• الزام در به همراه داشتن کارت باشگاه کودکان و حضور کودک پای صندوق های هایپراستار جهت دریافت تخفیف.
• الزام در به همراه داشتن کارت باشگاه کودکان، کارت ملی کودک و حضور کودک جهت دریافت کیک از دفتر خزانه داری هایپراستار.
• اعمال درصد تخفیف در تاریخ خرید کالا.

تمام شرایط استفاده از کارت در پشت کارت درج شده است، خواهمشند است به دقت مطالعه نمایید.

cart.jpg