نحوه دریافت کارت

نحوه دریافت کارت

با کارت ملی کودک و والدین به دفتر خزانه داری فروشگاه هایپراستار مراجعه کنید و پس از تکمیل فرم مربوطه، کارت باشگاه کودکان هایپراستار را دریافت نمایید.

CCO.jpg