کارت هدیه مشکی

کارت‌های هدیه مشکی هایپراستار در مبلغ 1،۰۰۰،۰۰۰ ریالی قابل خرید توسط مشتریان گرامی می‌باشد.

کارت هدیه نقره‌ای

کارت هدیه طلایی

کارت‌های هدیه طلایی هایپراستار در مبلغ 5۰۰،۰۰۰ ریالی قابل خرید توسط مشتریان گرامی می‌باشد.

کارت هدیه طلایی