کارتهای هدیه عادی؟

کارتهای هدیه عادی هایپراستار در 9 طرح متداول و با مبالغ متنوع قابل خرید توسط مشتریان گرامی میباشند.

مزایای کارتهای هدیه ما؟

با هدیه دادن کارتهای هدیه هایپراستار، عزیزان شما میتوانند:

  • هدیه موردنظرشان را از میان محصولات بسیار متنوع فروشگاه هایپراستار، به سلیقه خودشان انتخاب کنند.
  • از تخفیفهای بسیار متنوع هایپراستار که هر دو هفته یکبار تغییر مییابد بهره مند گردند.
  • بسیاری از محصولات را 10% زیر قیمت های مصرف کننده خریداری نمایند.

نحوه خریداری؟

شما میتوانید با مراجعه به صندوقهای فروشگاه هایپراستار، طرحهای موردنظر خود را با مبالغ خاص درج شده بر روی آنها انتخاب و با پرداخت هزینه آنها به صندوقداران، کارتهای هدیه فعال خواهند شد.شرایط استفاده از کارت های هدیه ما