ارسال رزومه
جستجوی مشاغل
  
زمینه کاری موقعیت فروشگاه از تاریخ تا تاریخ وضعیت ارسال درخواست
سوپروایزر بخش فرآورده های دریایی (ماهی) تهران باز
سوپروایزر بخش میوه و سبزی (تره بار) تهران باز
سوپروایزر بخش تهیه غذای گرم (آشپزخانه) تهران باز
سوپروایزر بخش فرآورده های گوشتی (قصابی) تهران باز
سوپروایزر بخش فرآورده های نانی (نانوایی و قنادی) تهران باز