ارسال رزومه
جستجوی مشاغل
  
زمینه کاری موقعیت فروشگاه از تاریخ تا تاریخ وضعیت ارسال درخواست
مدیر کارآموز بخش خزانه داری تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش پذیرش کالا تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش چرخه تجارت تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش امنیت و حراست تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش منابع انسانی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش مالی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش تعمیرات و نگهداری تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فناوری اطلاعات تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش منسوجات تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش لوازم خانگی سنگین تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش لوازم خانگی سبک تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های دریایی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش میوه و سبزی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش تهیه غذای گرم تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های گوشتی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های نانی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش محصولات خوراکی و مصرفی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز دپارتمان محصولات غیر خوراکی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز دپارتمان مواد غذایی تازه تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز دپارتمان محصولات خوراکی و مصرفی تمامی شهرها باز