ارسال رزومه
جستجوی مشاغل
  
زمینه کاری موقعیت فروشگاه از تاریخ تا تاریخ وضعیت ارسال درخواست
مدیر کارآموز بخش خزانه داری تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های دریایی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش میوه و سبزی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش تهیه غذای گرم تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های گوشتی تمامی شهرها باز
مدیر کارآموز بخش فرآورده های نانی تمامی شهرها باز