• درباره هایپر استار

 مدیرعامل محترم فروشگاه هایپرمارکت های ماف پارس 

تلاش بی وقفه آن سازمان در اخذ گواهینامه ایمنی مواد غذایی HACCP ( سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحران) از شرکت بین المللی SGS (سوئیس) را ارج نهاده و به جنابهالی و کلیه پرسنل سخت کوش آن فروشگاه محترم تبریک عرض می نماییم. امید است شاهد موفقیت های روز افزون آن سازمان باشیم.