• درباره هایپر استار
خرید (9)

مسوولین

 • استخدام در هایپراستار به چه صورت اعلام می‌شود؟
 • آیا مسئولی برای رسیدگی به شکایات مشتریان وجود دارد؟

 • استخدام در هایپراستار به چه صورت اعلام می‌شود؟
  اعلام نیاز به جذب نیروی جدید از طریق روزنامه همشهری و وب‌سایت رسمی هایپراستار صورت می‌گیرد.
  بالا

  آیا مسئولی برای رسیدگی به شکایات مشتریان وجود دارد؟
  به دلیل اهمیت بالای اصل مشتری‌مداری در هایپراستار، سمت راست ورودی اصلی فروشگاه، بخش خاصی به امور مشتریان اختصاص داده شده است. مشتریان گرامی می‌توانند شکایات خود را به مسئولین این بخش بیان و

  یا به صورت مکتوب در فرم‌های خاصی که بر روی صندوق انتقادات و پیشنهادات قرار داده شده است ارایه نمایند. شماره‌های تماس 48053901و 48053905 نیز به بیان شکایات و سوالات به صورت تلفنی اختصاص داده شده‌اند.
  بالا